Zápis do mateřtské školy 2019

08.04.2019

Dne 14.5.2019 se koná zápis dětí do mateřské školy k docházce pro školní rok 2019/2020. Zápis se koná pro obě zařízení (tedy pro MŠ na uli Frenštátská a Švermova) na MŠ Kamarád, pracovště Frenštátská, a to od 8.00 do 15.00 hod. Zákonný zástupce s sebou potřebuje rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

Seminář pro rodiče "Jak se vyvíjí dětská řeč?"

28.03.2019

V rámci projektu Učitel - dítě - rodič II. MŠ Kamarád pořádá seminář na téma "Jak se vyvíjí dětská řeč?". Seminář se koná v budově MŠ Frenštátská na oddělení Hříbečků 28.3. v 15:15. Na toto téma bude s rodiči pracovat Mgr. Kateřina Kunzová

Seminář pro rodiče "Kresba a dětská řeč"

28.03.2019

V rámci projektu Učitel - dítě - rodič II. MŠ Kamarád pořádá seminář na téma "Kresba a dětská řeč". Seminář se koná v budově MŠ Frenštátská na oddělení Hříbečků 25.4. v 15:15. Na toto téma bude s rodiči pracovat Mgr. Kateřina Kunzová

EKO program

28.03.2019

Dne 15.4. se koná pro děti z oddělení Kuřátek a Hříbečků ekologický program "O kamarádech ze zahrádky". Tento program se bude konat na školní zahradě MŠ Frenštátská

Divadlo v Kulturním domě Příbor

28.03.2019

Dne 15.4. pořádá Divadlo Praha pro děti divadelní pohádku "O křišťálovém srdci" v Kulturním domě v Příboře. Akce se zúčastní děti z oddělení Berušek, Květinek a Sluníček.

Učitel - Dítě - Rodič II

06.02.2019

Od 1.1.2019 je na Mateřské škole Kamarád realizován projekt Učitel-dítě-rodič II, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Projekt bude ukončen k 31.12.2020.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská