Prázdninový provoz

22.06.2018

V době letních prázdnin je provoz mateřské školy omezen. Od 2.7. do 3.8.2018 je uzavřena MŠ Švermova, od 6.8. do 31.8.2018 je uzavřena MŠ Frenštátská. Školní rok 2018/19 začíná v pondělí 3.9.2018.

Schůzka rodičů

22.06.2018

Dne 30.8.2018 v 15.00 hod. se koná schůzka rodičů dětí, které jsou nově přijaty k předškolnímu vzdělávání s nástupem k 3.9.2018. Schůzka se koná v MŠ na Frenštátské ulici ve třídě KUŘÁTEK.

Soutěž s názvem

21.06.2018

V jarních měsících se děti z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Technickými službami města Příbora s názvem „ O nejhezčí popelářské auto“. Do projektu se zapojily děti na všech odděleních a vytvářely návrhy na novou výzdobu popelářského auta. Tyto návrhy byly zaslány na TS a posléze vyhodnoceny. Drobnou odměnou byly oceněny všechny děti a ocenění za nejhezčí návrh si odnesly tři děti z oddělení Květinek. Jedná se o Viktorii Papákovou, Vojtěcha Šimečka a Ládíka Oberciana. Výtvarné práce dětí budou použity k dalšímu zpracování polepu aut a výzdobě interiéru TS.

Fotografování

14.05.2018

Dne 22.5. proběhne v MŠ Frenštátská fotografování tříd.

Ekoprogram v MŠ

14.05.2018

Dne 24.5. proběhne ve třídách Květinek a Sluníček ekologický vzdělávací program na téma: "Jak sluníčko šaty šilo".

Den dětí v MŠ

14.05.2018

Dne 30.5. oslavíme v MŠ Frenštátská den dětí s divadlem a programem "Průzkumníci v Africe".

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská