Fotografování

14.05.2018

Dne 22.5. proběhne v MŠ Frenštátská fotografování tříd.

Ekoprogram v MŠ

14.05.2018

Dne 24.5. proběhne ve třídách Květinek a Sluníček ekologický vzdělávací program na téma: "Jak sluníčko šaty šilo".

Den dětí v MŠ

14.05.2018

Dne 30.5. oslavíme v MŠ Frenštátská den dětí s divadlem a programem "Průzkumníci v Africe".

Zahrada pro veřejnost

03.04.2018

Oznamujeme návštěvníkům, že zahrada MŠ Kamarád na Frenštátské ulici je z provozních důvodů uzavřena. O otevření budou návštěvníci informováni prostřednictvím městského rozhlasu a webových stránek školy.

Ekologický program v MŠ

29.03.2018

Dne 20.4. proběhne ve třídě Berušek a Sluníček EKO program s názvem: "Voda, zázrak života".

Divadlo v MŠ

29.03.2018

Dne 5.4. navštíví MŠ Frenštátskou divadlo s pohádkou "Na tom našem dvoře".

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská