Divadlo ENTENTÝKY v MŠ Frenštátská

10.03.2017

Divadlo Ententýky s pohádkou "O ztracených kuřátkách" přijede do MŠ 31.3.. dopoledne.

Dobré ráno na statku

09.03.2017

Dne 30.3. se děti z MŠ Frenštátská ze třídy květinek a sluníček zúčastní eko programu s názvem Dobré ráno na statku.

UČITEL -DÍTĚ - RODIČ projekt financován z ESIF a MŠMT

07.03.2017

Mateřská škola Kamarád pořádá v rámci projektu Učitel – dítě – rodič cyklus seminářů a workshopů s názvem Školka pro rodiče. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Pod vedením zkušeného lektora rodiče získají přehled o potřebných dovednostech dětí před nástupem do základní školy a možnostech jeho rozvoje v oblasti logopedické prevence a vývoje řeči, psychomotorického vývoje a rozvoje grafomotorických dovedností, podporovy utváření předčtenářských dovedností dětí a mnoho dalších praktických rad pro práci s dětmi v domácím prostředí. První setkání rodičů se koná 7.3.2017 v 15.30 hodin v MŠ Kamarád na Frenštátské ulici. Na téma "Těšíme se na školu" bude s rodiči pracovat Mgr.Kateřina Kunzová.

Velikonoce v příborském muzeu

26.02.2017

Dne 27.3.2017 dopoledne děti z MŠ Frenštátská ze třídy Berušek a Hříbečků půjdou na návštěqvu do příborského muzea na besedu s názvem Velikonoce.

Perníková chaloupka

24.02.2017

Dne 8.3.2017 dopoledne děti navštíví Kulturní dům v Příboře a shlédnou představení Divadla loutek Ostrava Perníková chaloupka.

Semináře pro rodiče

14.02.2017

Milí rodiče, město Kopřivnice Vás v rámci Místního akčního plánu ORP Kopřivnice, zve na setkání s odborníky v níže uvedených oblastech: Jak připravit dítě do 1.třídy; Nejlepší škola pro mé dítě; Ve školce je každý jiný aneb Společné vzdělávání v MŠ; Školka je tu pro všecny aneb Vzdělávání dětí od dvou let; Změna na talíři - jak lákavě upravit zeleninu, lušteniny a obiloviny nejen dětem; Nosili jsme do školy koblihy a kofoly aneb Svačinky do školy i do práce. Na tyto semináře se můžete přihlásit na stránkách: www.koprivnice.cz/prihlaska-map-rodic

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská