Muzikoterapie

Muzikoterapie je jedna z prožitkových aktivit, která přináší uvolnění a zklidnění organismu. Na naší škole využíváme 2 formy muzikoterapeutických činností. První, často užívaná je vlastní hrou na bicí nástroje – djembe, percussion, nástroje vlastní výroby nebo hrou na tělo, hrou s vlastním hlasem a zpěvem. Druhá forma muzikoterapie je poslechová. Jde o zprostředkovanou produkci muzikoterapeutem, pracujícím s rozličnými hudebními nástroji. Děti jsou vtaženy do zvuků netradičních nástrojů, s podporou lidského hlasu a možností si nástroje vyzkoušet.