Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská


Kresba a dětská řeč - seminář pro rodiče v rámci projektu UČITEL-DÍTĚ-RODIČ

03.11.2017

V úterý 7.11. proběhne ve třídě Hříbků seminář s Mgr. Kunzovou na téma: Jak rozvíjet myšlení v předškolním věku.

Kresba a dětská řeč - seminář pro rodiče v rámci projektu UČITEL-DÍTĚ-RODIČ

19.09.2017

Dne 3.10.2017 se koná další seminář pro rodiče v rámci projektu Učitel-dítě-rodič, který je financovám ESIF a OP VVV. Tentokrát budeme s lektorkou Mgr. Kateřinou Kunzovou hovořit na téma "Kresba a dětská řeč - vývoj dětské kresby v souvislosti s rozvojem dětské řeči". Seminář se koná v MŠ Kamarád na ul.Frenštátská ve třídě Berušek.

Divadélko ve školce

19.09.2017

Dne 26.9.2017 přijede do MŠ Frenštátská Divadélko Myška s pohádkou Veverka Terka a myška Klárka ve školce.

Semináře pro rodiče pořádané v Kopřivnici

07.09.2017

Oznamujeme rodičům, že na stránkách města Kopřivnice v rámci projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice je nabídka vzdělávacích seminářů pro rodiče, na které se můžete prostřednictvím internetu přihlásit. Zde je adresa:: http://www.koprivnice.cz/mistniakcniplan .

Informace pro rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2017/18

13.06.2017

Schůzka rodičů nově přijatých dětí se koná v ÚTERÝ 29.8.2017 v 15.00 hod v MŠ na ul. Frenštátské, ve třídě Hříbečků. Schůzka je určená pro rodiče dětí obou mateřských škol, tedy MŠ Frenštátská a Švermova.

Pohybové kurzy SKOKÁNEK

30.03.2017

Masarykovo gymnázium v Příboře nabízí malým sportovcům od 4 let sportovně pohybové kurzy zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Tuto aktivitu navštěvují již mnohé děti z naší mateřské školy. Možná bude SKOKÁNEK vhodným zpestřením trávení volného času také pro vaše dítě. Více informací naleznete v sekci "S kým spolupracujeme".

UČITEL -DÍTĚ - RODIČ projekt financován z ESIF a MŠMT

07.03.2017

Mateřská škola Kamarád pořádá v rámci projektu Učitel – dítě – rodič cyklus seminářů a workshopů s názvem Školka pro rodiče. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Pod vedením zkušeného lektora rodiče získají přehled o potřebných dovednostech dětí před nástupem do základní školy a možnostech jeho rozvoje v oblasti logopedické prevence a vývoje řeči, psychomotorického vývoje a rozvoje grafomotorických dovedností, podporovy utváření předčtenářských dovedností dětí a mnoho dalších praktických rad pro práci s dětmi v domácím prostředí. První setkání rodičů se koná 7.3.2017 v 15.30 hodin v MŠ Kamarád na Frenštátské ulici. Na téma "Těšíme se na školu" bude s rodiči pracovat Mgr.Kateřina Kunzová.

Těšíme se na karneval

27.01.2017

Den 23.2.2017 v dopoledních hodinách se v MŠ Frenštátské koná "karnevalový den" s kouzelníkem.

Podzimní zavírání zahrady MŠ Frenštátská

31.10.2016

Přijďte s námi společně připravit zahradu naší školky k zimnímu spánku. Ve čtvrtek 3.11.2016 od 14.30 bude probíhat společné hrabání listí a po té mohou děti se svými rodiči zábavnými úkoly pomoci lesním zvířátkům nachystat zásoby na zimu.

Pasování školáků 2016 MŠ Frenštátská

06.06.2016

Dne 15.6.2016 v 16.00 hod.se v refektáři piaristického kláštera koná PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ 2016.