Se Sokolem do života

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Zpracovala Kateřina Opálková a Bc. Martina Kopková, učitelka MŠ Kamarád, Frenštátská


Od září 2020 se třída Hříbečků (3-5 let) z Mateřské školy Kamarád zapojila do projektu, který je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí.

V našich představách bylo věnovat se tomuto projektu naplno a po vzájemné domluvě se zdejším gymnáziem T. G. Masaryka nám bylo umožněno využívat jejich prostory tělocvičny, kterou jsme navštěvovali jednou týdně.
Avškak přes nepřízeň epidemiologické situace se naše cvičení přesunulo do prostor mateřské školy.
Projekt je rozdělen do 5 oblastí, mezi kterými je hlavní náplní zapojit děti do nejrůznějších pohybových, rozvíjejících a netradičních aktivit. Těmito oblastmi jsou: přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti.
Každou z těchto oblastí provází jedno zvířátko, které dětem pomáhá orientovat se v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou děti trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem.
Veverka Věruška je učí novým věcem a s beruškou Danuškou objevují netradiční činnosti.
Každé z dětí podle věkové kategorie má svůj sešit, do kterého si pomocí nálepek zaznamenává, které úkoly již splnilo.
V prvních třech oblastech se společně s dětmi věnujeme pohybovým dovednostem, které jsou zaměřené na koordinaci vlastního těla a zlepšení fyzické zdatnosti. S dětmi jsme si určili jeden den v týdnu, ve kterém věnujeme dopoledne právě pohybovým činnostem.
V oblasti věnované rozvíjení poznání s dětmi plníme úkoly, které jsou zaměřeny na odpočinek před nebo po cvičení.
Netradiční činnosti jsou spojovány s jednotlivými ročními obdobími a nabízí nám vyzkoušet si činnosti ve skupinách i společně s rodiči. Bohužel v této době jsme aktivity zatím nemohli zrealizovat.
U dětí pozorujeme neuvěřitelný posun v jejich fyzické aktivitě. Díky cvikům na koordinaci těla jsme zaznamenaly menší úrazovost při aktivitách ve větší skupině dětí.
Často právě samy děti vyhledávají činnosti, při kterých si společně vytvoříme překážkovou dráhu a i bez jasně daných pokynů jí děti samy zdolávají.
Za naši třídu je projekt pro malé děti velmi přínosný a máme zájem se mu nadále věnovat i v dalších letech.

 

20.04.2021 Kategorie: Projekty