Relaxační činnost

Součástí výchovně vzdělávací práce jsou relaxační činnosti, mezi které se řadí míčkování, muzikoterapeutické činnosti a hry s rytmickými i melodickými nástroji, práce s tělem. Aktivity jsou zaměřeny na uvolnění stresu a vnitřního napětí, správného držení těla a dýchání.

Multisenzorická místnost je nový prostor pro relaxační činnosti a individuální práci s dětmi. Je vybavena velkoplošnými zrcadly pro logopedické aktivity a práci s tělem, světelnými efekty, které podněcují v dětech fantazii a tvořivost. Místnost je využívána nejen pedagogy v dopoledním programu, ale i rodiči s dětmi pro navození chvil relaxace s dítětem, probíhají zde aktivity pro rodiče ze skupiny Človíček.

Človíček pro děti a rodiče

Odpolední kroužek pro rodiče a děti je zaměřen na podporu a upevňování citových vazeb a neverbálních komunikačních dovedností mezi rodičem a dítětem. Náplní jsou kontaktní hry, relaxační činnosti, míčkování, pobyt v senzorické místnosti apod., vše se záměrem uspokojování základní potřeby dětí osobního kontaktu a doteku spřízněné osoby.