Taneční výchova

Pohybová výchova

Hra a pohyb jsou nejpřirozenější činnosti dětí předškolního věku. Ty děti, které mají pohyb rády, mohou navštěvovat v dopoledních hodinách pohybový kroužek Žabky. Cílem je rozvoj hrubé motoriky, koordinace pohybů a dle možností dětí zvládnutí jednoduchých tanečních sestav. Náplní je cvičení s náčiním a hudbou, tanečně pohybové hry.