Keramická dílna

Dílna s keramickou pecí je prostorem u třídy sluníček využíván k mnoha výtvarným aktivitám. V dopoledních hodinách dle svého programu zde pracují učitelé s dětmi, kde se učí pracovat s keramickou hlínou. Vyrábějí různé dekorativní předměty, tříbí si vkus a cit pro krásu. Procvičují si jemnou motoriku rukou, vůli a vytrvalost při práci s novým materiálem.


Děti z MŠ Švermova navštěvují keramickou dílnu ve středisku volného času Luna Příbor na Dukelské ulici.

Keramická dílna i s rodiči

Každé sudé pondělí od 15.00 hod. je provozován výtvarný ateliér pro rodiče a děti. Činnosti jsou zaměřeny na práci s keramickou hlínou. Děti a rodiče pracují v ateliéru na oddělení Sluníček.