Grafomotorika

Grafomotorika
Psaní je záměrný uvědomělý pohyb, jehož úspěšnost je závislá jak na zralosti mozkových center, tak na vytvoření správných psacích návyků, držení psacího materiálu a na míře uvolnění svalstva celého těla, zvláště pak svalstva ruky a prstů. Rozvoj grafomotorických dovedností a rozvoj jemné motoriky je jedna z oblastí, které v naší škole věnujeme zvýšenou pozornost nejen v dopoledních aktivitách, ale také při práci s rodiči.

Grafomotorický kurz pro děti a rodiče
Psaní je záměrný uvědomělý pohyb. Pro nastartování správného a bezproblémového psaní v první třídě je potřeba nejen správného držení psacího materiálu, ale držení s uvolněným svalstvem prstů, zápěstí, paží a celého těla. Od ledna do dubna běží na MŠ Frenštátská grafomotorický kurz pro děti s grafomotorickými obtížemi. Uvolňovací cvičení a nácvik správného držení tužky probíhá za účasti rodičů, kteří se stávají partnery při vzdělávání v MŠ a učiteli svých dětí doma. Práce v kurzu vychází z metodiky Yvety Hejrovské Nebojte se psaní s využitím prvků tchaj chi.