S kým spolupracujeme

Základní škola

Spolupráce se základní školou se stala již tradicí. Školáci nás zvou do vyučování, na dnech otevřených dveří si můžeme prohlédnout celou školu a vyzkoušet si, jak se pracuje ve specializovaných třídách. My prvňáčky na oplátku pozveme k nám do školky na naši školní zahradu. Samozřejmě, že po celý školní rok se naši předškoláci připravují na důležitý den v roce, kterým je den, kdy se koná zápis do 1. třídy.

Odborná pracoviště pro diagnostiku dětí
(PPP, SPC Ostrava, SPC Nový Jičín, logoped)

Na naší škole se vzdělávají děti se speciálními potřebami, u nichž poradenské zařízení upřednostnilo vzdělávání formou individuální integrace v běžné mateřské škole. Učitelé, kteří s těmito dětmi pracují, jsou se speciálními pedagogy daného poradenského zařízení v úzké spolupráci.

Poradna pro rozvoj dítěte

Pro děti s drobnými vadami řeči je umožněno navštěvovat poradnu pro rozvoj dítěte, kterou vede Mgr. Kateřina Kunzová. Do poradny je nutno se objednat na tel. čísle 602 172 731. Poradna je v mateřské škole umístěna v prostorách II. oddělení.

SKOKÁNEK – pohybové kurzy pro děti

Masarykovo gymnázium v Příboře nabízí malým sportovcům od 4 let sportovně pohybové kurzy zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Tuto aktivitu navštěvují již mnohé děti z naší mateřské školy. Možná by SKOKÁNEK byl vhodným zpestřením právě pro vaše dítě.
Více informací naleznete na: https://skokanek.gypri.cz