Zápis do MŠ


Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon vyhlašuje Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

Den konání zápisu: 6. 5. 2024
Místo konání zápisu: Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor

Žádost k předškolnímu vzdělávání můžete podat níže uvedenými způsoby s termínem podání 6. 5. 2024

  1. osobním podáním v budově Mateřské školy Kamarád na Frenštátské ulici ve vstupu označeném ZÁPIS DO MŠ v den zápisu
  2. do datové schránky školy (p6speee)
  3. poštou nebo vhozením do poštovní schrány MŠ Kamarád (na budově školy)

Pro zahájení správního řízení k přijetí dítěte je nutno předložit

  • žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • prostou kopie rodného listu dítěte
  • vyjádření dětského lékaře. Lékař potvrdí, že dítě je řádně očkované podle očkovacího řádu.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v Mateřské škole Kamarád, Příbor, na Frenštátské ulici a na webových stránkách školy. Termín zveřejnění je stanoven na den 3. 6. 2024.

V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo bude dítěti přiděleno po podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonnému zástupce dopisem do vlastních rukou.

Formuláře

  • k tisku (viz níže)
  • možné je také vyzvednout v Mateřské škole Kamarád na Frenštátské ulici.

Informace ke spádovosti k příslušné mateřské škole dle místa bydliště (školské obvody) naleznete v příloze níže.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy telefonicky 556 725 246 nebo emailem frenstatska@skolka-pribor.cz.

Aktuální žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025 ke stažení

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Kriteria k prijimani 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 155,55 kB

Vyhláška města o školských obvodech

Skolske obvody 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,65 kB

Žádost zákonného zástupce k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost zákonného zástupce k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024-2025.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,67 kB

Vyjádření lékaře k docházce dítěte do MŠ

Vyjádření lékaře k docházce dítěte do MŠ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,87 kB