Desatero pro předškoláky

  1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče, znám adresu svého bydliště a nejkratší cestu domů.
  2. Umím pozdravit, poprosit a poděkovat.
  3. Dokážu se obléknout, převléknout, obout, zout a zavázat tkaničky.
  4. Umím uklidit knížky a ostatní věci tam, kam patří.
  5. Dovedu správně držet tužku, kreslit pastelkami a malovat štětcem, umím vystřihnout obrázek nůžkami po čáře.
  6. Dokážu si umýt ruce, dodržuji čistotu a pořádek kolem sebe, obsloužit se u jídla.
  7. Dovedu klidně sedět a pozorně poslouchat čtení a vyprávění a povídat o všem kolem sebe.
  8. Znám základní barvy, pojmenuji kruh-čtverec-trojúhelník-obdélník, vyjmenuji řadu čísel do 10, vím, co znamená přidat-ubrat, více-méně.
  9. Vím, co znamená před-za, nad-pod, menší-větší, delší-kratší, nahoře-dole.
  10. Umím správně vyslovovat, rozdělit slova na slabiky, určit první hlásku ve slově.