Režim dne

  • 6.15–8.30 činnosti a hry dle zájmu a potřeb dětí, individuální práce s dětmi
  • 8.30–9.00 ranní kruh, pohybová chvilka, svačina
  • 9.00–9.30 vzdělávací činnosti
  • 9.30–11.30 pobyt venku
  • 11.30–12.00 oběd
  • 12.00–14.00 odpolední odpočinek dle potřeb dětí
  • 14.00–16.15 hygiena, svačina, odpolední vzdělávací činnosti, individuální práce, činnosti a hry dle zájmu a potřeb dětí, aktivity s rodiči

V průběhu týdne jsou v dopoledních činnostech zařazovány základní a doplňkové nabídky výchovně vzdělávací práce, rozpracované v denním režimu třídních vzdělávacích programů.
Při zpracování režimu dne bude zachována zásada pravidelného střídání rušných a klidných aktivit a týdenního cyklu činností.