Informace o platbách

Platné od 1. 9.2023

Stravné – denní sazba stravného

  • děti 3–6 leté: celodenní docházka 43 Kč, polodenní 35 Kč
  • děti 6–7 leté: celodenní docházka 45 Kč, polodenní 37 Kč

Jak provádět platby stravného?

  • bezhotovostní platbou z kterékoliv banky formou inkasa
  • před zadáním souhlasu k inkasu stravného je nutno vyplnit přihlášku ke stravování u vedoucí školní jídelny

Přihlášku ke stravování naleznete v sekci "Formuláře ke stažení".

Úplata za vzdělávání

Jak uhradit úplaty za vzdělávání?

  • bezhotovostní platbou bankovním převodem na č. účtu mateřské školy
    176 252 5369/0800 (č. účtu je odlišné od účtu pro platbu stravného)
  • před zadáním trvalého příkazu k platbě úplaty za vzdělávání je nutná konzultace s vedoucí školní jídelny pro sdělení variabilního symbolu