Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22

17.08.2021

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22 se koná ve čtvrtek 26.8.2021 v 15,00 hod.na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici a na ulici Švermova, dle umístění z Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Provozní doba zahrady - srpen 2O21

30.07.2021

Zahrada na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici bude v srpnu otevřena: PONDĚLÍ - PÁTEK - 16,00 - 19,00 hod.

Otevření zahrady pro veřejnost

16.05.2021

Vážení návštěvníci, informujeme, že zahrada pro veřejnost bude od 1.7 do 31.7.2021 otevřena v následující provozní době: pondělí - pátek od 16.00 do 19.00 hod..

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA MĚSÍC DUBEN 2021

26.04.2021

V souvislosti se změnou organizace provozu škol na základě Mimořádného opatření MZdr. ze dne 6.4.2021 a v souladu s § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §6 odst.5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 stanovena takto: 1. Děti, kterým nebyla umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání od 12.4.2021 jsou od úplaty osvobozeny. 2. Na děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, pracovníci sociálních služeb,..), které mateřskou školu navštěvují, se osvobození nevztahuje. Předškolní vzdělávání je umožněno pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětem rodičů vybraných profesí.

Se Sokolem do života

20.04.2021

Doplnění informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021 - 22

19.04.2021

Vážení rodiče, na základě dotazů, týkajících se věkové kaegorie dětí, pro které je určen vyhlášený zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22 sděluji, že se jedná o zápis pro věkovou kategorii dětí od tří do šesti let. Zápis není určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Termín odevzdání žádostí je 3. - 7.5.2021.

Programová nabídka
Pěvecký sboreček Korálky
Taneční výchova
Logopedická prevence
Seznámení s angličtinou
Spolupráce s domem seniorů
Kam za kulturou
Grafomotorika
Naše zahrada
Bubnování s dětmi
Senzorická místnost
Saunování
Keramická dílna
Kontaktní formulář MŠ Frenštátská