Seznam hlavních dokumentů školy

  • Zřizovací listina
  • Organizační řád školy
  • Školní řád
  • Provozní řád mateřské školy
  • Provozní řád školní jídelny
  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Rozpočet
  • Směrnice