Prožili jsme...


Přátelství dětí a seniorů

14.01.2014

O spolupráci Domova seniorů v Příboře a Mateřské školy na ulici Švermově můžeme hovořit jako o několikaletém přátelství starších občanů našeho města a předškolních dětí. V pondělí 9.12.2013 pěvecký sbor Korálky navštívil domov seniorů, s přáním potěšit v adventním čase hodné lidi, kteří mají rádi kulturní vystoupení a dovedou ocenit velkou snahu našich nejmenších....