MŠ Frenštátská


Schůzka rodičů nově přijatých dětí 29.8.2019

02.08.2019

Dne 29.8.2019 v 15.00 hodin se koná schůzka rodičů dětí, které byly nově přijaty k docházce do mateřské školy s nástupem k 2.9.2019. Schůzka se koná pro rodiče děti z MŠ na Frenštátské i Švermově ulici. Místo konání: MŠ Kamarád, ulice Frenštátská, třída Hříbečků.

Divadlo v Kulturním domě Příbor

28.03.2019

Dne 15.4. pořádá Divadlo Praha pro děti divadelní pohádku "O křišťálovém srdci" v Kulturním domě v Příboře. Akce se zúčastní děti z oddělení Berušek, Květinek a Sluníček.

Seminář pro rodiče "Kresba a dětská řeč"

28.03.2019

V rámci projektu Učitel - dítě - rodič II. MŠ Kamarád pořádá seminář na téma "Kresba a dětská řeč". Seminář se koná v budově MŠ Frenštátská na oddělení Hříbečků 25.4. v 15:15. Na toto téma bude s rodiči pracovat Mgr. Kateřina Kunzová

Učitel - Dítě - Rodič II

06.02.2019

Od 1.1.2019 je na Mateřské škole Kamarád realizován projekt Učitel-dítě-rodič II, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT. Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, prevence předčasného ukončení školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje. Projekt bude ukončen k 31.12.2020.

Průzkum k získání názorů na vnímání naší MŠ

27.01.2019

Vážení rodiče, informujeme Vás, že v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice II rozjíždíme průzkum k získání názorů na vnímání našich škol ze strany rodičovské veřejnosti. Výsledky nám pomohou zmapovat současnou situaci na všech školách na Kopřivnicku a Příborsku a budou využity pro plánování udržení kvality a rozvoje v oblasti školství a vzdělávání.

EKO program v MŠ Frenštátská

08.01.2019

14.1. na téma "Bude zima, bude mráz" pro třídu Kuřátek a Hříbečků a 17.1. na téma "Roste svetr na louce" pro třídu Berušek a Sluníček.

Divadlo Šikulka

08.01.2019

Dne 7.2. dopoledne v MŠ Frenštátská s divadlem Šikulkou na téma: Zvířátka a odpadky, Umíněná sestřička, Zatoulané koťátko.

Ekoprogram Karneval zvířátek

16.11.2018

19.11.2018 dopoledne se děti ze třídy Hříbečků a Kuřátek zúčastní pogramu Karneval zvířátek.

Ekoprogram Trápení myšky šedivka

16.11.2018

23.11.2018 dopoledne se děti ze třídy Sluníček a Květinek zúčastní ekoprogramu "Trápení myšky šedivky".

Divadélko Letadlo

16.11.2018

Dne 4.12.2018 dopoledne přijede do MŠ na Frenštáské ulici divadélko Letadlo s pohádkou O ježkovi a myšce.