Přátelství dětí a seniorů

O spolupráci Domova seniorů v Příboře a Mateřské školy na ulici Švermově můžeme hovořit jako o několikaletém přátelství starších občanů našeho města a předškolních dětí. V pondělí 9.12.2013 pěvecký sbor Korálky navštívil domov seniorů, s přáním potěšit v adventním čase hodné lidi, kteří mají rádi kulturní vystoupení a dovedou ocenit velkou snahu našich nejmenších....

Co návštěvě předchází?
     Je to pravidelná účast jedenkrát v týdnu na zkoušce sboru v mateřské škole a jednou za tři měsíce odpolední zkouška s rodiči a dětmi. Ceníme si toho, že rodiče se informují o práci sboru a mohou si tak písně s dětmi doma prozpěvovat, tímto vlastně procvičovat a vytvářet tak společně s mateřskou školou počátky lásky k hudbě. Do domova nepřicházíme s prázdnou…. vyrobili jsme s dětmi dárečky – sněhové vločky k zavěšení, které obdržel každý posluchač našeho malého koncertu. Vystoupení je oceněno seniory nejen potleskem, ale i dárky. Děti dostaly hračku soba, kterého občanky domova vyrobily, dřevěný zápich do květináče ( výrobek p.Jaroslava Bruse) a vánoční sladkosti.
     Vzájemně předaná radost a ocenění práce dětí a seniorů hovoří o spolupráci, ve které budeme rádi pokračovat.
                                                                                  Eliška Škodová, MŠ Švermova

14.01.2014 Kategorie: Prožili jsme...