Informace o platbách platné od 1.2.2023

1. stravné – denní sazba stravného:

• děti 3-6-leté - celodenní docházka 43,- Kč, polodenní 35,- Kč
• děti 6-7-leté - celodenní docházka 45,- Kč, polodenní 37,- Kč

Jak provádět platby stravného?

  • bezhotovostní platbou z kterékoliv banky formou inkasa
  • před zadáním souhlasu k inkasu stravného je nutná konzultace s vedoucí školní jídelny

2. úplata za vzdělávání

Jak provádět platby?

  • bezhotovostní platbou bankovním převodem na č. účtu mateřské školy - 176 252 5369/0800 (č. účtu je odlišné od účtu pro platbu stravného)
  • před zadáním trvalého příkazu k platbě úplaty za vzdělávání je nutná konzultace s vedoucí školní jídelny pro sdělení variabilního symbolu