ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny pro rok 2023/24 se bude konat dne 5.6.2023 od 8:00 do 11:00 h.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s § 2 zákona č. 67 /2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou města Příbor č.2/2021, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Příbor.
Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24 pro děti z Ukrajiny se uskuteční v pondělí 5. 6. 2023 od 8 do 11 hodin.

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

www.skolka-pribor.cz, e-mail: frenstatska@skolka-pribor.cz

Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519

www.ms-pribor-pionyru.cz, e-mail: mspionyru@tiscali.cz

Povinné předškolní vzdělávání

Ve školním roce 2023/24 se vztahuje na děti, které dosáhnou pátého roku věku k 31.8.2023, a na děti s odkladem školní docházky.

K zápisu je nutno předložit:

  • vyplněnou žádost
  • vyjádření dětského lékaře o očkování dítěte
  • vízový doklad dítěte
12.05.2023 Kategorie: MŠ Frenštátská