Stanovení úplaty za vzdělávání na měsíc květen 2020

 Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s ohledem na současnou mimořádnou epidemiologickou situaci a přerušením provozu školy dochází k úpravě výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) na měsíce květen 2020.

Podle § 123 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je úplata za měsíc květen 2020 snížena na částku 110 Kč.

Přeplatky za daný  měsíc budou vyúčtovány k 31.8.2020 (k ukončení školního roku 2019/20).

V Příboře dne 5.5.2020

                                                                                                   Mgr. Iva Drholecká, ředitelka mateřské školy

                                                                                                         

05.05.2020 Kategorie: MŠ Frenštátská