Masopustní rej

Děti z Mateřské školy ul. Frenštátská a Švermova se v rámci projektu MAP ORP Kopřivnice Veselé šití zúčastnily společné aktivity Masopustní rej.

Děti s paní učitelkou ve třídě navrhly a s pomocí šicího stroje vyrobily maškarní oblek, který dále využily při vlastním veselení na maškarním průvodu a reji pořádaném v mateřské škole.

01.03.2021 Kategorie: MŠ Frenštátská