Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s vývojem epidemické situace opatření k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis do mateřské školy proběhne v souladu s právními předpisy, ale bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců v mateřské škole.
Zápis do Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 a podání povinných dokumentů se koná v termínu:

                                                       od 3.5.2021 do 7.5.2021.

Žádost k předškolnímu vzdělávání můžete podat níže uvedenými způsoby:

  1. Do datové schránky školy (p6speee),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: frenstatska@skolka-pribor.cz (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání - dokumenty v obálce je možno vložit do schránky na budově Mateřské školy na ulici Frenštátské ve vstupu do budovy. Schránka je označená nápisem ZÁPIS.

Pro zahájení správního řízení k přijetí dítěte je nutno předložit:

• Žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář)
• prostou kopie rodného listu
• vyjádření dětského lékaře (formulář).

Lékař potvrdí, že dítě je řádně očkované podle očkovacího řádu.
Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem (v případě podpisu obou rodičů, musí být rozhodnutí o přijetí dítěte vystaveno každému z nich).

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v Mateřské škole Kamarád, Příbor, na Frenštátské ulici a na webových stránkách školy. Termín zveřejnění je stanoven na den 4.6.2021.
V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Informace o přidělení registračního čísla bude zákonnému zástupci sdělena prostřednictvím emailu uvedeného v Žádosti k přijetí dítěte.
Formulář ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE si můžete stáhnout na stránkách školy www.skolka-pribor.cz, ZÁPIS DO MŠ nebo v Mateřské škole na Frenštátské ulici (zásobník na tiskoviny ve vchodu označeném Berušky).

Na webových stránkách školy naleznete také informace k průběhu zápisu a spádovosti k příslušné mateřské škole dle místa bydliště (školské obvody).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy telefonicky 556725246 nebo emailem frenstatska@skolka-pribor.cz.

Veškeré formuláře ke stažení naleznete zde.

 

08.04.2021 Kategorie: MŠ Frenštátská