Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská


Zahrada pro veřejnost v říjnu

08.10.2021

Oznamujeme, že zahrada MŠ Frenšátská je v řijnu otevřena dle provozního řádu zahrady v pracovní dny i o víkendu.

Seznámení s dravci

23.09.2021

Dne 4. 10. proběhne na zahradě MŠ představení dravců. Děti se seznámí s dravci, kteří žijí na území ČR.

Divadlo Leonka v MŠ

23.09.2021

Dne 15.10 shlédnou děti v naší MŠ divadelní pohádku "Jak se brouček ztratil".

Kouzelnické představení

23.09.2021

Dne 4. 11. proběhne v naší MŠ kouzelnické představení manželů Kellnerových.

Vánoční fotografování

23.09.2021

Dne 8.11. se v naší MŠ budou děti fotografovat. Nabídka fotek bude vystavena na nástěnkách MŠ.

Provozní doba zahrady - srpen 2O21

30.07.2021

Zahrada na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici bude v srpnu otevřena: PONDĚLÍ - PÁTEK - 16,00 - 19,00 hod.

Otevření zahrady pro veřejnost

16.05.2021

Vážení návštěvníci, informujeme, že zahrada pro veřejnost bude od 1.7 do 31.7.2021 otevřena v následující provozní době: pondělí - pátek od 16.00 do 19.00 hod..

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ NA MĚSÍC DUBEN 2021

26.04.2021

V souvislosti se změnou organizace provozu škol na základě Mimořádného opatření MZdr. ze dne 6.4.2021 a v souladu s § 123 odst. 4) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §6 odst.5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, je výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021 stanovena takto: 1. Děti, kterým nebyla umožněna osobní přítomnost na předškolním vzdělávání od 12.4.2021 jsou od úplaty osvobozeny. 2. Na děti rodičů vybraných profesí (zdravotníci, pracovníci sociálních služeb,..), které mateřskou školu navštěvují, se osvobození nevztahuje. Předškolní vzdělávání je umožněno pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dětem rodičů vybraných profesí.

Doplnění informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021 - 22

19.04.2021

Vážení rodiče, na základě dotazů, týkajících se věkové kaegorie dětí, pro které je určen vyhlášený zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22 sděluji, že se jedná o zápis pro věkovou kategorii dětí od tří do šesti let. Zápis není určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Termín odevzdání žádostí je 3. - 7.5.2021.

Oznámení o uzavření zahrady

14.04.2021

Vážení návštěvníci naší zahrady, oznamujeme, že zahrada je až do odvolání z provozních důvodů uzavřena. Provoz zahrady pro veřejnost zajišťuje správce, který je nyní dlouhodobě nepřítomen a nového správce prozatím zahrada nenašla. Pokud znáte někoho, kdo rád seká trávu a pečuje o zeleň a má v odpoledních hodinách čas a chuť na zahradě pracovat, prosím, řekněte mu o nás.