Relaxační činnosti

Součástí výchovně vzdělávací práce jsou relaxační činnosti, mezi které se řadí míčkování, muzikoterapeutické činnosti a hry s rytmickými i melodickými nástroji, práce s tělem. Aktivity jsou zaměřeny na uvolnění stresu a vnitřního napětí, správné držení těla a dýchání. 

Multisenzorická místnost je prostor pro relaxační činnosti a individuální práci s dětmi. Je vybavena velkoplošnými zrcadly pro logopedické aktivity a práci s tělem, světelnými efekty, které podněcují v dětech fantazii a tvořivost.