Kam za kulturou

Do mateřské školy zveme dle nabídky loutková a maňásková divadla, kouzelníka nebo klauny se zábavnými programy pro zpestření programové nabídky naší školy. Jednou ročně jezdíme do Ostravy do Divadla loutek, v ZUŠ navštěvujeme výchovné koncerty.
Součástí vzdělávacího programu je spolupráce s městskou knihovnou. Děti zde chodí na tematické programy pořádané pracovnicemi knihovny nebo pedagogy naší školy s cílem poznat nový prostor při seznamování s knihou, ale i jako zdroj poznání a poučení.
V průběhu roku se děti účastní programů, které pro ně připravují zaměstnanci Vlastivědného muzea v Příboře. Programy jsou tematicky zaměřené na seznamování s přírodou a historií našich předků.