Stanovení úplaty za vzdělávání na měsíc březen a duben 2020

Rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s ohledem na současnou mimořádnou epidemiologickou situaci a přerušením provozu školy dochází k úpravě výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) na měsíce březen a duben 2020.

Podle § 123 odst. 4) zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §6 odst. 5) vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je úprava provedena takto:

  • za měsíc březen je úplata snížena na částku 190 Kč,
  • za měsíc duben je úplata zcela prominuta.

Přeplatky za měsíc březen a duben budou vyúčtovány nejpozději k 31.8.2020 (k ukončení školního roku 2019/20).

                                                                                                          Mgr. Iva Drholecká

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

06.04.2020 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská