Doplnění informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021 - 22

Vážení rodiče, na základě dotazů, týkajících se věkové kaegorie dětí, pro které je určen vyhlášený zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-22 sděluji, že se jedná o zápis pro věkovou kategorii dětí od tří do šesti let. Zápis není určen pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou. Termín odevzdání žádostí je 3. - 7.5.2021. 19.04.2021 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská