Keramika

Děti se zvýšeným zájmem o výtvarné činnosti navštěvují keramickou dílnu v dopoledních hodinách jednou za 14 dní a pod vedením paní účitelky se učí pracovat s keramickou hlínou, vyrábějí drobná "dílka", tříbí si vkus a cit pro krásu, procvičují jemnou motoriku, vůli a vytrvalost při práci s novým materiálem. 

Spolupráce mezi MŠ Švermova a Střediskem volného času LUNA na Dukelské ulici trvá již několik let.