Květinky tančily na náměstí

Dne 5.4. se na náměstí v Příboře konal Velikonoční jarmark, na kterém vystupovaly s krátkým pásmem říkadel a tanců děti ze třídy Květinek. Vystoupení se dětem moc „povedlo“ a ony samotné z něj měly velkou radost.

 

 

06.04.2014 Kategorie: Prožili jsme...