Soutěž s názvem

V jarních měsících se děti z naší mateřské školy zúčastnily výtvarné soutěže pořádané Technickými službami města Příbora s názvem „ O nejhezčí popelářské auto“. Do projektu se zapojily děti na všech odděleních a vytvářely návrhy na novou výzdobu popelářského auta. Tyto návrhy byly zaslány na TS a posléze vyhodnoceny. Drobnou odměnou byly oceněny všechny děti a ocenění za nejhezčí návrh si odnesly tři děti z oddělení Květinek. Jedná se o Viktorii Papákovou, Vojtěcha Šimečka a Ládíka Oberciana. Výtvarné práce dětí budou použity k dalšímu zpracování polepu aut a výzdobě interiéru TS. 21.06.2018 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská