Spolupráce s domem seniorů

Mezi Mateřskou školena ulici Švermově a Domovem seniorů v Příboře již několik let trvá vztah vzájemné spolupráce. Malí zpěváčkové ze sborečku Korálky každým rokem u příležitosti vánočních svátků a Dne matek navštěvují naše starší spoluobčany s pěveckým vystoupením a jejich starší „kamarádi“ z Domova je na oplátku zvou na výtvarná a sportovní dopoledne.
Při těchto setkáních nikdy nechybí malé občerstvení a malé dárky, které si „malí“ a „velcí“ vzájemně předají společně s přáním všeho dobrého. Ale co je důležitější, předávají se vzájemné úsměvy a projevy radosti z právě prožitých okamžik.
A tak se naše děti učí vnímat, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují zvýšenou péči a pomoc a nenásilnou formou získávají povědomí o zákonitostech života, které my dospělí někdy bereme bez povšimnutí.