Seznámení s angličtinou

Angličtina ve SLUNÍČKÁCH

Ve třídě Sluníček se děti při všech denních činnostech formou her, písniček a říkanek seznamují s cizím jazykem. Děti získávají tak povědomí o tom, že mezi námi žijí lidé jiné národnosti vyjadřující se jiným jazykem.