S kým spolupracujeme

Základní škola

Spolupráce se základní školou se stala již tradicí. Školáci nás zvou do vyučování, na dnech otevřených dveří si můžeme prohlédnout celou školu a vyzkoušet si, jak se pracuje ve specializovaných třídách. My prvňáčky na oplátku pozveme k nám do školky na naši školní zahradu. Samozřejmě, že po celý školní rok se naši předškoláci připravují na důležitý den v roce, kterým je den, kdy se koná zápis do 1.třídy.

Odborná pracoviště pro diagnostiku dětí (PPP, SPC Ostrava, SPC Nový Jičín, logoped)

Na naší škole se vzdělávají děti se speciálními potřebami, u nichž poradenské zařízení upřednostnilo vzdělávání formou individuální integrace v běžné mateřské škole. Učitelé, kteří s těmito dětmi pracují, jsou se speciálními pedagogy daného poradenského zařízení v úzké spolupráci.

Poradna pro rozvoj dítěte

Pro děti s drobnými vadami řeči je umožněno navštěvovat poradnu pro rozvoj dítěte, kterou vede Mgr. Kateřina Kunzová. Do poradny je nutno se objednat na tel. čísle 602 172 731. Poradna je v mateřské škole umístěna v prostorách II. oddělení.

SKOKÁNEK – pohybové kurzy pro děti

Masarykovo gymnázium v Příboře nabízí malým sportovcům od 4 let sportovně pohybové kurzy zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Tuto aktivitu navštěvují již mnohé děti z naší mateřské školy. Možná by SKOKÁNEK byl vhodným zpestřením právě pro vaše dítě. Více informací naleznete zde.