Režim dne

  6.15 –   8.30 činnosti a hry dle zájmu a potřeb dětí, individuální práce s dětmi
  8.30 –   9.00 ranní kruh, pohybová chvilka, svačina
  9.00 –   9.30 vzdělávací činnosti
  9.30 – 11.30 pobyt venku
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 14.00 odpolední odpočinek dle potřeb dětí
14.00 – 16.15 hygiena, svačina, odpolední vzdělávací činnosti, individuální práce, činnosti a hry dle zájmu a potřeb dětí, aktivity s rodiči

V průběhu týdne jsou v dopoledních činnostech zařazovány základní a doplňkové nabídky výchovně vzdělávací práce, rozpracované v denním režimu třídních vzdělávacích programů. Při zpracování režimu dne bude zachována zásada pravidelného střídání rušných a klidových aktivit a týdenního cyklu činností.