Otužování i saunování

Předplavecký výcvik

Jednou ročně probíhá předplavecký výcvik na krytém bazénu v Kopřivnici, kterého se účastní především děti v posledním ročníku docházky do mateřské školy. Děti se seznamují s vlastnostmi vody, učí se základním dovednostem pobytu ve vodě. Hlavním cílem je však posílit odvahu a odbourat strach z vody.

Saunování

V roce 2013 byla na naší škole vybudovaná infrasauna, kterou naše děti pravidelně navštěvují jedenkrát týdně od října do dubna. Saunování je součástí programu otužování a posilování organismu děti.