Naše zahrada

V roce 2011 byla provedena celoplošná revitalizace školní zahrady. V rámci této přeměny byly provedeny terénní úpravy ploch k pobytu dětí (travnaté plochy, chodníky, hřiště), byla vystavěna a zabudována celá řada prvků z akátového dřeva vybízející děti k pohybu, herním aktivitám, ale také k odpočinku a relaxaci. Zahrada nabízí místa ke společnému setkání (zpevněné plochy s lavičkami, zabudované ohniště, terasa), místa inspirující k tvořivé činnosti, rozvoji fantazie a myšlení.

Je zde prostor pro společné aktivity s rodiči i divadelní vystoupení. Krásným prostorem pro aktivity dětí i setkání většího množství lidí se stala vyvýšená terasa se vstupem ze zahrady i ze třídy dětí, která je současně využívána v letním období jako místo dopoledního pobytu ke hrám i stravování.

Námětem projektového zpracování zahrady se stala našemu kraji blízká filosofie slovanského hradiště. Samotná zahrada nese název SLOVANSKÉ HRADBIŠTĚ. Název HRADBIŠTĚ vznikl zkomoleninou názvu při slovních hříčkách dětí mateřské školy, označující místo obehnané hradbami.

Zahrada je zpracovaná do sedmi osad, z nichž každá má svůj ideový záměr a obsah. A tak je zahradu možno využít i k výukovým účelům, tematicky k seznamování dětí se životem našich předků.

Názvy osad: OSADA LOVCŮ, OSADA KEJKLÍŘŮ, TRŽIŠTĚ, OSADA CHOAVATELŮ, TVRZ VE MĚSTĚ ŘEMESLNÍKŮ, OSADA PĚSTITELŮ, RYBÁŘI.

Zahrada má zpracovanou popisnou stezku kopírující jednotlivé osady. Popis jednotlivých osad nabízí návštěvníkovi vysvětlení, ve které části zahrady se nachází, její záměr a motivaci ke hrám dětí.

Zahrada je otevřena v dopoledních hodinách dětem z naší mateřské školy, ale mohou ji využívat také děti z prvních a druhých tříd nedaleké základní školy. V odpoledních hodinách je otevřena veřejnosti k odpolednímu pobytu dětem do osmi let za doprovodu rodičů.(galerie viz Zahrada pro veřejnost)