Informace o MŠ

Mateřskou školu Kamarád zřizuje Město Příbor jako svou příspěvkovou organizaci od roku 1996. Od roku 2003 sloučením této školy s dvoutřídní Mateřskou školou na ulici Švermově se mateřská škola stala zařízením, které dnes vzdělává v sedmi třídách 175 dětí. Stravování je zajišťováno na každém pracovišti mateřské školy vlastní školní kuchyni.

Škola pracuje podle svého vzdělávacího programu MÍSTO NA ZEMI, jehož filosofie a základní principy vzdělávání vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (viz FILOSOFIE ŠKOLY).

Provozní doba:

MŠ Frenštátská 6.15 – 16.15
MŠ Švermova 6.15 – 16.15

Počet tříd:

 • MŠ Frenštátská 5. tříd:
  • I.třída KUŘÁTKA
  • II.třída HŘÍBEČCI
  • III.třída SLUNÍČKA
  • IV.třída BERUŠKY
  • V.třída KVĚTINKY
 • MŠ Švermova 2 třídy:
  • I.třída MOTÝLCI
  • II.třída MRAVENEČCI

Kapacita tříd je 25 dětí. Každá třída má zpracovaný vlastní třídní vzdělávací program, vycházející ze ŠVP, z potřeb dětí, provozních možností dané třídy a kompetencí pedagogických pracovnic. Na škole působí 14členný plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Provoz školy zajišťuje 11 provozních zaměstnanců a kuchařek.

Výše úplaty za vzdělávání: 420,- Kč měsíčně (viz SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ).

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Dětem je podávána plnohodnotná strava dle režimu dne (viz REŽIM DNE) (přesnídávka, oběd, svačina). Při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravého stravování. V průběhu celého dne je pro děti zajištěný pitný režim.

Výše stravného:

 • celodenní strava děti 3-6 leté 33,- Kč
 • celodenní strava děti 6-7-leté 35,- Kč
 • polodenní strava děti 3-6-leté 27,- Kč
 • polodenní strava děti 6-7 leté 29,- Kč
 • Stravné i úplata za vzdělávání je splatná bezhotovostním převodem nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovených termínech (viz INFORMACE O PLATBÁCH).