Grafomotorika

Grafomotorika
Psaní je záměrný uvědomělý pohyb, jehož úspěšnost je závislá jak na zralosti mozkových center, tak na vytvoření správných psacích návyků, držení psacího materiálu a na míře uvolnění svalstva celého těla, zvláště pak svalstva ruky a prstů. Rozvoj grafomotorických dovedností a rozvoj jemné motoriky je jedna z oblastí, které v naší škole věnujeme zvýšenou pozornost nejen v dopoledních aktivitách, ale také při práci s rodiči.