ZÁPIS DO MŠ na rok 2024/2025

Dne 6.5.2024 od 8 do 15 h se koná zápis dětí do předškolního vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

V souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon vyhlašuje Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

Den konání zápisu: 6.5.2024

Místo konání zápisu: Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor

Žádost k předškolnímu vzdělávání můžete podat níže uvedenými způsoby s termínem podání 6.5.2024:

  1. osobním podáním v budově Mateřské školy Kamarád na Frenštátské ulici ve vstupu označeném ZÁPIS DO MŠ v den zápisu
  2. do datové schránky školy (p6speee) 
  3. poštou nebo vhozením do poštovní schrány MŠ Kamarád (na budově školy)

Pro zahájení správního řízení k přijetí dítěte je nutno předložit:

  • žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • prostou kopie rodného listu dítěte
  • vyjádření dětského lékaře. Lékař potvrdí, že dítě je řádně očkované podle očkovacího řádu.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v Mateřské škole Kamarád, Příbor, na Frenštátské ulici a na webových stránkách školy. Termín zveřejnění je stanoven na den 3.6.2024

V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo bude dítěti přiděleno po podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zákonnému zástupce dopisem do vlastních rukou.

Formuláře 

  • Žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání 
  • Vyjádření lékaře 

naleznete k tisku na stránkách školy www.skolka-pribor.cz  ZÁPIS DO MŠ ke stažení zde.

Formuláře je TAKÉ možné také vyzvednout v Mateřské škole Kamarád na Frenštátské ulici.

Na webových stránkách školy naleznete také informace ke spádovosti k příslušné mateřské škole dle místa bydliště (školské obvody).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy telefonicky 556725246 nebo emailem frenstatska@skolka-pribor.cz.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE

 

27.03.2024 Kategorie: MŠ Frenštátská