Zápis do MŠ na rok 2022/2023

Dne 3.5.2022 se koná zápis dětí do mateřské školy k docházce pro školní rok 2022/2023.

V souladu s § 34, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon pořádá Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

Den konání zápisu: 3.5.2022
Místo konání zápisu: Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor

Žádost k předškolnímu vzdělávání můžete podat níže uvedenými způsoby s termínem podání 3. 5. 2022:

1. do datové schránky školy (p6speee) 
2. poštou nebo vhozením do poštovní schrány MŠ Kamarád
3. osobním podáním v budově Mateřské školy Kamarád na Frenštátské ulici ve vstupu označeném ZÁPIS DO MŠ.

Pro zahájení správního řízení k přijetí dítěte je nutno předložit:

  • žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • vyjádření dětského lékaře. Lékař potvrdí, že dítě je řádně očkováno podle očkovacího řádu.

(Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem, v případě podpisu obou rodičů, musí být rozhodnutí o přijetí dítěte vystaveno každému z nich).

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v Mateřské škole Kamarád, Příbor, na Frenštátské ulici a na webových stránkách školy. Termín zveřejnění je stanoven na den 1.6.2022
V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo bude dítěti přiděleno po podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.
Formuláře ŽÁDOST ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE K PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE naleznete k tisku na stránkách školy www.skolka-pribor.cz ZÁPIS DO MŠ. Formuláře je možné také vyzvednout v Mateřské škole Kamarád na Frenštátské ulici.

Na webových stránkách školy naleznete také informace ke spádovosti k příslušné mateřské škole dle místa bydliště (školské obvody).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy telefonicky 556 725 246 nebo emailem frenstatska@skolka-pribor.cz.

Více infomací najdete zde.

04.04.2022 Kategorie: MŠ Frenštátská