Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Zde najdete výsledky přijímacího řízení pro rok 2024/2025:

 

Registrační číslo Příjetí

Umístění na MŠ

Švermova - Frenštátská

FR24/02 přijat Švermova
FR24/04 přijat Švermova
FR24/05 přijat Frenštátská
FR24/07 přijat Frenštátská
FR24/08 přijat Frenštátská
FR24/12 přijat Frenštátská
FR24/16 přijat Frenštátská
FR24/17 přijat Švermova
FR24/18 přijat Švermova
FR24/19 přijat Švermova
FR24/20 přijat Švermova
FR24/21 přijat Švermova
FR24/23 přijat
Frenštátská
FR24/27 přijat Frenštátská
FR24/29 přijat Frenštátská
FR24/31 přijat Frenštátská
FR24/32 přijat Frenštátská
FR24/33 přijat Frenštátská
FR24/34 přijat Frenštátská
FR24/35 přijat Frenštátská
FR24/36 přijat Frenštátská
FR24/38 přijat Frenštátská
FR24/40 přijat Frenštátská
FR24/42 přijat Frenštátská
FR24/43 přijat Frenštátská
FR24/45 přijat Frenštátská
FR24/46 přijat Frenštátská
FR24/50 přijat Frenštátská
FR24/51 přijat Frenštátská
FR24/52 přijat Švermova
FR24/55 přijat Frenštátská
FR24/56 přijat Frenštátská
FR24/57 přijat Frenštátská
FR24/58 přijat Švermova
FR24/60 přijat Frenštátská
FR24/61 přijat Švermova
FR24/62 přijat Frenštátská
FR24/64 přijat Frenštátská
FR24/65 přijat Frenštátská
FR24/66 přijat Frenštátská
FR24/67 přijat Švermova
FR24/68 přijat Frenštátská
FR24/69 přijat Švermova
FR24/70 přijat Frenštátská
FR24/73 přijat Frenštátská
FR24/74 přijat Frenštátská
FR24/75 přijat Frenštátská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

                                                                                                             Mgr. Iva Drholecká

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno dne:    3.6.2024

Staženo dne:       17.6.2024

02.06.2024 Kategorie: MŠ Frenštátská