Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2022-23

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadové číslo

Registrační číslo

Přijetí

Umístění na MŠ 

Švermova - Frenštátská 

1

FR22/01

přijat

Frenštátská 

2

FR22/02

přijat

Frenštátská 

3

FR22/04

přijat

Švermova

4

FR22/05

přijat

Frenštátská 

5

FR22/06

přijat

Frenštátská 

6

FR22/07

přijat

Frenštátská 

7

FR22/08

přijat

Švermova

8

FR22/10

přijat

Švermova

9

FR22/12

přijat

Frenštátská

10

FR22/13

přijat

Frenštátská

11

FR22/15

přijat

Frenštátská

12

FR2217

přijat

Frenštátská

13

FR22/20

přijat

Frenštátská 

14

FR22/23

přijat

Frenštátská

15

FR22/24

přijat

Frenštátská

16

FR22/25

přijat

Frenštátská

17

FR22/26

přijat

Frenštátská

18

FR22/29

přijat

Švermova

19

FR22/31

přijat

Frenštátská

20

FR22/36

přijat

Švermova

21

FR22/37

přijat

Frenštátská

22

FR22/38

přijat

Švermova

23

FR22/40

přijat

Frenštátská

24

FR22/42

přijat

Frenštátská

25

FR22/43

přijat

Frenštátská

26

FR22/45

přijat

Frenštátská

27

FR22/46

přijat

Švermova

28

FR22/47

přijat

Frenštátská

29

FR22/48

přijat

Frenštátská

30

FR22/52

přijat

Frenštátská

31

FR22/54

přijat

Frenštátská

32

FR22/55

přijat

Frenštátská

33

FR22/56

přijat

Frenštátská

34

FR22/58

přijat

Frenštátská

35

FR22/60

přijat

Švermova

36

FR22/61

přijat

Frenštátská

37

FR22/62

přijat

Švermova

38

FR22/63

přijat

Frenštátská

39

FR22/64

přijat

Frenštátská

40

FR22/65

přijat

Frenštátská

41

FR22/66

přijat

Frenštátská

42

FR22/68

přijat

Švermova

43

FR22/69

přijat

Frenštátská 

44

FR22/70

přijat

Frenštátská 

45

FR22/73

přijat

Švermova

46

FR22/77

přijat

Frenštátská

47

FR22/80

přijat

Švermova

48

FR22/81

přijat

Švermova

49

FR22/82

přijat

Frenštátská

50

FR22/83

přijat

Frenštátská

51

FR22/86

přijat

Švermova

52

FR22/88

přijat

Frenštátská

53

FR22/90

přijat

Švermova

54

FR22/91

přijat

Frenštátská

55

FR22/93

přijat

Frenštátská

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

                                                                                                             Mgr. Iva Drholecká

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno dne:    1.6.2022

Staženo dne:       15.6.2022

01.06.2022 Kategorie: MŠ Frenštátská