Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2021/22 se koná ve čtvrtek 26.8.2021 v 15,00 hod.na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici a na ulici Švermova, dle umístění z Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 17.08.2021 Kategorie: MŠ Frenštátská