Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2022/23

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2022/23 se koná v úterý 30.8.2022 v 15,00 hod.na MŠ Kamarád na Frenštátské ulici a na ulici Švermova, dle umístění dětí z Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 17.08.2021 Kategorie: MŠ Frenštátská