Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadové číslo

Registrační číslo

Přijetí

Umístění na MŠ

Švermova - Frenštátská

1

FR20/01

přijat

Frenštátská

2

FR20/02

přijat

Frenštátská

3

FR20/04

přijat

Frenštátská

4

FR20/05

přijat

Frenštátská

5

FR20/06

přijat

Frenštátská

6

FR20/07

přijat

Frenštátská

7

FR20/09

přijat

Frenštátská

8

FR20/10

přijat

Švermova

9

FR20/11

přijat

Švermova

10

FR20/12

přijat

Švermova

11

FR20/13

přijat

Frenštátská

12

FR20/15

přijat

Frenštátská

13

FR20/16

přijat

Švermova

14

FR20/18

přijat

Švermova

15

FR20/19

přijat

Frenštátská

16

FR20/20

přijat

Frenštátská

17

FR20/21

přijat

Frenštátská

18

FR20/26

přijat

Švermova

19

FR20/27

přijat

Frenštátská

20

FR20/30

přijat

Frenštátská

21

FR20/31

přijat

Frenštátská

22

FR20/32

přijat

Švermova

23

FR20/34

přijat

Frenštátská

24

FR20/35

přijat

Frenštátská

25

FR20/36

přijat

Frenštátská

26

FR20/37

přijat

Frenštátská

27

FR20/38

přijat

Frenštátská

28

FR20/39

přijat

Frenštátská

29

FR20/42

přijat

Frenštátská

30

FR20/43

přijat

Frenštátská

31

FR20/44

přijat

Frenštátská

32

FR20/45

přijat

Frenštátská

33

FR20/46

přijat

Švermova

34

FR20/47

přijat

Frenštátská

35

FR20/48

přijat

Švermova

36

FR20/49         

přijat

Švermova

37

FR20/50

přijat

Švermova

38

FR20/51

přijat

Frenštátská

39

FR20/52

přijat

Švermova

40

FR20/59

přijat

Švermova

41

FR20/60

přijat

Švermova

42

FR20/62

přijat

Frenštátská

43

FR20/64

přijat

Frenštátská

44

FR20/65

přijat

Frenštátská

45

FR20/67

přijat

Frenštátská

46

FR20/69

přijat

Frenštátská

47

FR20/70

přijat

Švermova

48

FR20/71

přijat

Švermova

49

FR20/72

přijat

Švermova

50

FR20/73

přijat

Frenštátská

51

FR20/74

přijat

Frenštátská

52

FR20/76

přijat

Frenštátská

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

                                                                                                             Mgr. Iva Drholecká

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno dne:    4.6.2020

Staženo dne:       19.6.2020

29.05.2020 Kategorie: MŠ Frenštátská