Výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2021-22

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Pořadové číslo

Registrační číslo

Přijetí

Umístění na MŠ

Švermova - Frenštátská

1

FR21/04

přijat

Švermova

2

FR21/05

přijat

Švermova

3

FR21/06

přijat

Frenštátská

4

FR21/07

přijat

Frenštátská

5

FR21/08

přijat

Švermova

6

FR21/10

přijat

Frenštátská

7

FR21/12

přijat

Švermova

8

FR21/13

přijat

Švermova

9

FR21/14

přijat

Frenštátská

10

FR21/15

přijat

Frenštátská

11

FR21/16

přijat

Frenštátská

12

FR21/17

přijat

Frenštátská

13

FR21/18

přijat

Švermova

14

FR21/19

přijat

Frenštátská

15

FR 21/20

přijat

Frenštátská

16

FR21/22

přijat

Švermova

17

FR21/23

přijat

Švermova

18

FR21/24

přijat

Frenštátská

19

FR21/28

přijat

Frenštátská

20

FR21/29

přijat

Frenštátská

21

FR21/30

přijat

Frenštátská

22

FR21/31

přijat

Frenštátská

23

FR21/32

přijat

Frenštátská

24

FR21/35

přijat

Frenštátská

25

FR21/36

přijat

Frenštátská

26

FR21/38

přijat

Švermova

27

FR21/40

přijat

Švermova

28

FR21/41

přijat

Frenštátská

29

FR21/42

přijat

Frenštátská

30

FR21/43

přijat

Švermova

31

FR21/45

přijat

Švermova

32

FR21/47

přijat

Frenštátská

33

FR21/48

přijat

Frenštátská

34

FR21/50

přijat

Frenštátská

35

FR21/52

přijat

Frenštátská

36

FR21/53

přijat

Frenštátská

37

FR21/55         

přijat

Frenštátská

38

FR21/56

přijat

Frenštátská

39

FR21/58

přijat

Švermova

40

FR21/59

přijat

Frenštátská

41

FR21/60

přijat

Frenštátská

42

FR21/61

přijat

Švermova

43

FR21/62

přijat

Švermova

44

FR21/64

přijat

Frenštátská

45

FR21/65

přijat

Švermova

46

FR21/66

přijat

Frenštátská

47

FR21/67

přijat

Frenštátská

48

FR21/68

přijat

Frenštátská

49

FR21/73

přijat

Švermova

50

FR21/74

přijat

Frenštátská

51

FR21/75

přijat

Frenštátská

52

FR21/76

přijat

Švermova

53

FR21/79

přijat

Frenštátská

54

FR21/81

přijat

Frenštátská

 

 

 

 

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

                                                                                                             Mgr. Iva Drholecká

                                                                                                          ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno dne:    4.6.2021

Staženo dne:       19.6.2021

02.06.2021 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská