Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro školní rok 2020-21

V úterý 25.8.2020 se koná informativní schůzka rodičů dětí, které jsou nově přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21.
Rodiče dětí přijatých na Mateřskou školu na Švermově ulici se dostaví na danou mateřskou školu v 15,00 hodin.
Rodiče dětí přijatých na Mateřskou školu na Frenštátské ulici se dostaví na danou mateřskou školu v 15,00 hodin do třídy Kuřátek a Berušek dle rozpisu na vstupních dveřích. Účast rodičů na informativní schůzce je povinná.


Upozorňujeme, že při vstupu do mateřské školy jsou všichni povinni používat roušku a dodržovat hygienická pravidla a nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje při pohybu v budově, platné v den konání informativní schůzky. Za dodržování daných nařízení a pravidel děkujeme.

 

12.08.2020 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská