Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/21

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Zápisy do mateřské školy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých běžných postupů. Budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.

Zápis do Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 proběhne v termínu:

 

od 5.5.2020 do 12.5.2020.

 

Možnosti podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

  1. do datové schránky školy (p6speee),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem frenstatska@skolka-pribor.cz  (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podání (do schránky na budově Mateřské školy na ulici Frenštátské ve vstupu do budovy).

Pro zahájení správního řízení k přijetí dítěte je nutno předložit:

  • Žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • prostou kopii rodného listu
  • Čestné prohlášení o očkování
  • prostou kopii očkovacího průkazu

Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem (pokud budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí být rozhodnutí o přijetí dítěte vystaveno oběma rodičům).

 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na veřejně přístupném místě v Mateřské škole Kamarád, Příbor, na Frenštátské ulici a na webových stránkách školy. Termín zveřejnění je stanoven na den 4.6.2020.

V seznamu budou děti uvedeny pod registračními čísly. Informace o přidělení registračního čísla bude zákonnému zástupci sdělena prostřednictvím emailu uvedeného v Žádosti k přijetí dítěte.

Žádost zákonného zástupce k přijetí k předškolnímu vzdělávání a Čestné prohlášení k očkování si můžete stáhnout na stránkách školy zde

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy telefonicky 556 725 246 nebo emailem frenstatska@skolka-pribor.cz.

16.04.2020 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská