Informace k otevření mateřské školy platné od 12.4.2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,

oznamujeme, že na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4.2021, bude v Mateřské škole Kamarád od 12.4.2021 zahájena prezenční výuka v níže uvedeném režimu. 

Žádáme vás, jejichž dětí se nástup do mateřské školy týká, abyste oznámili mateřské škole, zda vaše dítě v pondělí 12.4. 2021 nebo další dny do mateřské školy nastoupí.

Informaci podejte prostřednictví emailu na adresu frenstatska@skolka-pribor.cz nebo telefonicky na číslo 556725246 do pátku 9.4.2021.

1. Mateřskou školu mohou navštěvovat děti:
- v povinném předškolním vzdělávání, tedy děti, které od září 2021 nastupují do základní školy (zde patří i děti, kdy, rodiče žádají o odklad školní docházky),
- děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000Sb
- děti budou ve skupině do 15 dětí. O rozdělení do tříd rozhodne vedení školy.

2. Přítomnost na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, které bude probíhat v případě použití antigenních testů (AG test) 2x týdně, a to v rozmezí maximálně tří dnů (tedy v celotýdenní docházce v pondělí a ve čtvrtek). V případě RT- PCR testu 1x týdně. 
Mateřská škola zajišťuje pouze testování AG testy. Děti budou testovány testy: SINGCLEAN 

3. K testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

4. Testování se neprovádí:
a) u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.  
b) u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

5. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. 

Podrobné informace můžete získat na:  https://testovani.edu.cz

Všem rodičům a zákonným zástupcům dětí děkuji za spolupráci. 

Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ

08.04.2021 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská