Školka jen pro rodiče

Školka pro rodiče je série workshopů, v nichž si mohou rodiče prakticky vyzkoušet některé z dovedností, které u dětí ve vzdělávacím programu rozvíjíme. Současně zde mohou rodiče získat informace vztahující se ke vzdělávání dětí v mateřské škole a uspokojování jejich potřeb. Náplní workshopu je rozvoj grafomotorických dovedností a jejich význam pro psaní v první třídě základní školy, vývoj řeči a její specifika v předškolním věku, školní zralost, kibernetická šikana apod.